úvodo násčinnosťexpertízykontakt


 
  Úvod

 

Poradenská spoločnosť PCM GROUP a.s. združuje know - how a zastrešuje činnosť významných slovenských firiem a expertov v oblasti technickej pomoci pre Štrukturálne fondy Európskej únie.

 

Európska regionálna politika je založená na finančnej solidarite medzi regiónmi. EÚ na ňu vynakladá viac ako tretinu rozpočtu EÚ. V centre jej podpory sú predovšetkým znevýhodnené regióny, nazývané aj "konvergenčné".

 

 Nástrojmi regionálnej politiky sú štrukturálne fondy. Napriek tomu, že všetky štrukturálne fondy pôsobia spoločne, každý má svoje špecifické tematické oblasti.

 

Štrukturálne fondy nefinancujú individuálne projekty, ale viacročné programy regionálneho rozvoja. Tie spoločne pripravujú regióny, členské štáty a Európska komisia. Programy sú pripravené podľa spoločných východísk navrhnutých Európskou komisiou pre EÚ ako celok.

 

Nárok na využívanie štrukturálnych fondov majú iba členské krajiny EÚ. Programujú sa na sedemročné obdobia.

 

Dlhodobé skúsenosti našich zakladajúcich členov siahajú do začiatku 90-tych rokov a zahŕňajú tak implementáciu programov pred vstupovej ako aj štrukturálnej pomoci Európskej únie.

 

[O nás] [Činnosť] [Expertízy] [Kontakt]

  © 2008 PCM Group a.s. |  pcmgroup@pcmgroup.eu